ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 53 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 53 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Για ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ΄) από 1−1−2009 μέχρι και την 31−12−2012 καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
12/04/2016