ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 50 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 50 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του

44 ΔΕ-ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

2 ΔΕ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

4 ΥΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ