ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 21 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ


Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 21 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της

5 ΔΕ-ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

 8 ΔΕ-ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

 2 ΔΕ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ


3 ΔΕ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

1 ΥΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

 2 ΥΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ