ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: FET & MCSA"

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020), σας προσκαλεί στη Συνάντηση Εργασίας που διοργανώνει για τα προγράμματα Future and Emerging Technologies (FET) και Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), προγράμματα του Πυλώνα Αριστείας του Oρίζοντα 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ).
Στην εκδήλωση, εκπρόσωποι του Εθνικού Σημείου Επαφής θα παρουσιάσουν τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων. Αξιολογητές και επιτυχημένοι υποψήφιοι των προγραμμάτων θα παρουσιάσουν χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαρτίου (15:30 – 18:00), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αίθουσα Σεμιναρίων, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).
Το πρόγραμμα FET, με προϋπολογισμό περίπου 3 δισ. ευρώ (2014-2020), έχει στόχο τη δημιουργία και την αξιοποίηση νέου δυναμικού και νέων γνώσεων στον τομέα των μελλοντικών τεχνολογιών. Το FET καλύπτει όλο το φάσμα από τα πρώιμα στάδια τεχνολογικής ανάπτυξης (FET Open), περνώντας στις τεχνολογίες με τη μεγαλύτερη δυναμική μελλοντικής ανάπτυξης (FET Proactive) και καταλήγοντας στις δύο μεγάλης κλίμακας ερευνητικές κοινοπραξίες, για το Γραφένιο και για τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο. Στόχος αυτών των δύο μεγάλων δράσεων είναι να δώσουν λύση σε δύο βασικές επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις (FET Flagships), διαθέτοντας προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ έκαστη για τα επόμενα 10 χρόνια.
Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie , με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτείται η έρευνα η οποία σχετίζεται άμεσα με την αγορά και τη δημιουργία νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος.
Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της.
- See more at: http://www.ekt.gr/el/events/invitations/19477#sthash.4nh83xgL.dpuf
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τρίτη 15 Μαρτίου 2016/Ώρα:15.30– 18.00
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020), σας προσκαλεί στη Συνάντηση Εργασίας που διοργανώνει για τα προγράμματα Future and Emerging Technologies (FET) και Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA), προγράμματα του Πυλώνα Αριστείας του Oρίζοντα 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ).


Στην εκδήλωση, εκπρόσωποι του Εθνικού Σημείου Επαφής θα παρουσιάσουν τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων. Αξιολογητές και επιτυχημένοι υποψήφιοι των προγραμμάτων θα παρουσιάσουν χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων.Το πρόγραμμα FET, με προϋπολογισμό περίπου 3 δισ. ευρώ (2014-2020), έχει στόχο τη δημιουργία και την αξιοποίηση νέου δυναμικού και νέων γνώσεων στον τομέα των μελλοντικών τεχνολογιών. Το FET καλύπτει όλο το φάσμα από τα πρώιμα στάδια τεχνολογικής ανάπτυξης (FET Open), περνώντας στις τεχνολογίες με τη μεγαλύτερη δυναμική μελλοντικής ανάπτυξης (FET Proactive) και καταλήγοντας στις δύο μεγάλης κλίμακας ερευνητικές κοινοπραξίες, για το Γραφένιο και για τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο. Στόχος αυτών των δύο μεγάλων δράσεων είναι να δώσουν λύση σε δύο βασικές επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις (FET Flagships), διαθέτοντας προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ έκαστη για τα επόμενα 10 χρόνια.

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie , με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. 

Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτείται η έρευνα η οποία σχετίζεται άμεσα με την αγορά και τη δημιουργία νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος. 


Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της.


 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
Αίθουσα Σεμιναρίων