ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ", ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ∆)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τετάρτη 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016/Ώρα:18.00 - 20.00
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει και αυτή την χρονιά σε συνεργασία με τον ΔΣΑ Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Σεμινάρια Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου που θα λαμβάνουν χώρα την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαϊου 2016 


Οι τέσσερις πρώτες επιστημονικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τις Τετάρτες 10 και 24 Φεβρουαρίου και 2 και 9 Μαρτίου 2016 και θα έχουν ως τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ»

Στον ειδικό κύκλο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ» θα αναπτυχθούν από έγκριτα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων οι εξής θεματικές: 

Συνταγματική κατοχύρωση της αιτήσεως ακυρώσεως. Δικαιοδοσία ΣτΕ – Διοικητικών Δικαστηρίων Προϋποθέσεις παραδεκτού. Διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ και Τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων. Λόγοι ακυρώσεως. Αποτελέσματα ακύρωσης. Αίτηση Αναστολής. Ασφαλιστικά Μέτρα.

Οµιλητές: 

κ.Νικόλαος Ρόζος
 Επίτιµος Αντιπρόεδρος ΣτΕ, ∆.Ν.: «Συνταγµατική κατοχύρωση της αιτήσεως ακυρώσεως.» 

κ.Γεώργιος ∆ελλής
 Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νοµικής Σχολής Αθηνών, ∆ικηγόρος: «∆ικαιοδοσία Συµβουλίου της Επικρατείας και Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων» 

Συντονιστής:
 ∆ρ. Βασίλης Γ. Τζέµος
 Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆)


 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δηλώσεις συµµετοχής γίνονται και ηλεκτρονικά στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.comΘα χορηγηθούν βεβαιώσεις συµµετοχής σε όσους θa παρακολουθήσουν τον ειδικό κύκλο επιστηµονικών εκδηλώσεων για την αίτηση ακυρώσεως. 

Στο τέλος της εκδήλωσης θα χορηγηθούν οι βεβαιώσεις συµµετοχής στον προηγούµενο 5ο κύκλο (Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου 2015) αλλά και όσες βεβαιώσεις δεν παρελήφθησαν για το Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων που πραγµατοποιήθηκε στο ΝΣΚ 1 και 2 ∆εκεµβρίου 2015. 

 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ