ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει οτι στο πλαίσιο του Προγράμματος "100 ResilientCities pioneered by the Rockefeller Foundation" (100 Ανθεκτικές Πόλεις, μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Rockefeller) το οποίο υλοποιεί η Μ.Α.Θ. Α.Ε., πρόκειται να συνάψει 3 Σύμβασεις Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Συμβούλων Αστικής Ανθεκτικότητας 


 1 Θέση Πτυχιούχου στις Οικονομικές ή Πολιτικές ή Νομικές ή Κοινωνικές επιστήμες ή στην Πολεοδομία και Περιφερειακή ανάπτυξη ή στην Αρχιτεκτονική1 Θέση Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.1 Θέση Πτυχιούχου ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Οικονομικές ή Κοινωνικές Επιστήμες ή στις Διεθνείς Σπουδές.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 15/02/2016