ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 8 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με τίτλο: Integrated inter-sector framework to increase the thermal resilience of European workers in the context of global warming – HEAT SHIELD, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη 8 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων

 1 Πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων


2 Πτυχιούχοι Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού


1 Πτυχιούχος Μοριακής Βιολογίας


 3 Πτυχιούχοι ΑΕΙ Μοριακής Βιολογίας ή Βιολογίας


 1 Πτυχιούχος ΠΕ ΝοσηλευτικήςΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
23/02/2016