ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

12ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ "ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
05 - 06 Μαρτίου 2016 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Θεματολογία του Σεμιναρίου περιλαμβάνει εισηγήσεις που αφορούν σε θέματα της καθημερινότητας της Παιδιατρικής πράξης, επικεντρωνόμενο στην βέλτιστη εφαρμογή της νέας πληροφορίας στην καθημερινή άσκηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η

Στα πλαίσια παρουσίασης των σημαντικότερων νεότερων ιατρικών δεδομένων, έχουν συμπεριληφθεί σημαντικά θέματα ενδοκρινολογίας, όπως είναι ο ρόλος των ενδοκρινικών διαταρακτών στη διατροφή.