ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

EΡΓΑΣΙΑ - 3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ

 
Η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού, 3 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. 
Συγκεκριμένα θα προσληφθούν, 2 άτομα στην 2301 Αποθήκη Ασπροπύργου, του Τομέα Υλικού Προμηθειών και 1 άτομο στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, για την κάλυψη αναγκών του κυλικείου της ΔΠΑΝ της ΔΠΑΝ.


3 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
25/01/2016