ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016/Ώρα:17.45


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το ΚΕΑΚ ( Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης διοργανώνει σε συνεργασία με το INNOVATHENS, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης  του Δήμου Αθηναίων, σεμινάριο με θέμα:
 «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (Human Recourses Management)

 ΟΜΙΛΗΤΗΣ:
  Γεράσιμος Τζαμαρέλος

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και τις τεχνικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Πιο συγκεκριμένα:
– Να αποκτήσουν γνώση των βασικών εννοιών και μεθόδων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

– Να αφομοιώσουν τη σπουδαιότητα της λειτουργίας Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διοίκηση των επιχειρήσεων

– Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές χειρισμού επιμέρους θεμάτων που αναφέρονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων, όπως προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, προσέλκυση, επιλογή, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβές, εκπαίδευση.


Θεματολογία Εισήγησης
Εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας
Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
Προσέλκυση & Επιλογή
Οι γυναίκες στη διοίκηση των επιχειρήσεων
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
Αξιολόγηση Απόδοσης
Συστήματα Αμοιβών
INNOVATHENS
innovathens.gr