ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

AΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
H Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σε συνεργασία με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, συνδιοργανώνουν Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα της πρώτης ενότητας (Ιανουάριος - Μάιος 2016) υπό τον τίτλο Ελλάδα και Βαλκάνια, Ιστορία και Πολιτισμός. 

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 26η Ιανουαρίου, θα διαρκέσουν ως την 31η Μαΐου 2016, θα λαμβάνουν χώρα κάθε Τρίτη στο κτήριο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 4 από 18.00 - 20.30 και θα απευθύνονται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό κόσμο. 

Στο πέρας των μαθημάτων θα χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Εισηγητές των μαθημάτων είναι καθηγητές - εταίροι της ΕΜΣ, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Α.Π.Θ. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέτουν τις συνημμένες δηλώσεις παρακολούθησης στην ηλ. διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας kmakedpde@sch.gr (υπ’ όψη κ. Ειρήνης Κεχαγιά, τηλ. 2310 474859). Πρώτος εισηγητής στο μάθημα της 26ης Ιανουαρίου είναι ο Πρόεδρος της ΕΜΣ, καθηγητής κ. Αθ. Ε. Καραθανάσης με θέμα: "Οι Βαλκανικοί Λαοί"


 Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών