ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Η Ακαδημία Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων΄Ερευνας, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Γαλαξιακή Δυναμική» προτίθεται να συνεργαστεί με 1 άτομο, το οποίο θα ασχοληθεί με τη συγγραφή και σύγκριση κωδίκων που αφορούν στη δυναμική των αστέρων και του αερίου σε μοντέλα γαλαξιών. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα (1) έτος.
 
Απαραίτητα προσόντα:
Διδακτορικό ή Master στην Αστρονομία
Δυνατότητα προγραμματισμού (κατά προτίμηση σε γλώσσα FORTRAN)
Κατανόηση υπαρχόντων κωδικών
Δυνατότητα δημιουργίας νέων κωδικών για την επίλυση προβλημάτων της
Γαλαξιακής Δυναμικής


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 19/01/2016 - 03/02/2016