ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ


Ανακοίνωση πρόσληψης 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι. Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως 8 μήνες, με ωριαία αποζημίωση , για την υλοποίηση των Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2015-2016, στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


 1 ΠΕ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 29/01/2016 - 07/02/2016