ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ για την υλοποίηση της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό έως 31-10-2016 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:


ΘΕΣΗ 1: 
Διοικητική Υποστήριξη Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση:
 1. Πτυχίο ΑΕΙ στις Κοινωνικές Επιστήμες ή σε σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης.
3. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον C1)
4. Ικανότητα χρήσης συστημάτων πληροφορικής (Internet, Word, Excel)
5. Αποδεδειγμένη 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων – έργων σε περιβάλλον ΕΛΚΕΘΕΣΗ: 2 
Διοικητική Υποστήριξη Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση 2 :
1. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Γνώση Η/Υ (Internet, Word, Excel)
3. Αποδεδειγμένη 5 ετή τουλάχιστον εμπειρία σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων – έργων σε περιβάλλον ΕΛΚΕ