ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, προτίθεται να επαναλάβει σεμινάρια διάρκειας 120 και 80 ωρών

Καλούνται όσοι επιθυμούν να διδάξουν στα ανωτέρω σεμινάρια να υποβάλλουν αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
1.Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ)
2.Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού
3.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
4.Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο
5.Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου
6.Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων
7.Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 29/01/2016