ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 ΑΤΟΜΩΝ, για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΑΝ του Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας του Ν. Αττικής , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του ΟΠΑΝ» 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 31/01/2016 - 09/02/2016