ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

2η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016
Ώρα:09.00
Εκδήλωση της 2ης Προπαρασκευαστικής Δράσης Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εθνικούς και με τοπικούς φορείς, για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της Περιφερει­ακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

Η 2η Προπαρασκευαστική Δράση Επιχειρηματικής Ανακάλυψης αφορά στο πεδίο της Βιώσιμης Οικονομίας των αναγκών, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη RIS3 Αττικής.  

Ο τομέας που θα εξεταστεί είναι αυτός της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας και ειδικότερα η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας και άλλα συναφή αντικείμενα.

Στην Εκδήλωση θα εξεταστούν οι προτεινόμενες ιδέες και προτάσεις έργων, θα γίνει μια πρώτη επεξεργασία τους, θα αναλυθούν τα κύ­ρια αποτελέσματα, τα εμπόδια και οι δυνατότητες και το δυναμικό των προτάσεων. 

Σε συνδυασμό με τα επόμενα εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης θα γίνει η εξειδίκευση της πολιτικής ευέλικτης εξειδίκευσης, ενώ θα συζητηθούν και οι διαθέσιμες επιλογές πολιτικής καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδοτικής ενίσχυσης και υποστήριξης των έργων.
Κεντρικό αμφιθέατρο 
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ