ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ", ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
06 / 07 / 08 Μαίου 2015
Σκοπός του Συνεδρίου «Μέσα, Επικοινωνιακό Σύστημα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» να αποτελέσει πεδίο γόνιμου διαλόγου μεταξύ ακαδημαϊκών που θεραπεύουν διαφορετικές επιστημονικές πειθαρχίες, επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο της ενημέρωσης και επικοινωνίας και στελεχών της διοίκησης
Στόχος είναι να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ όσων θα συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια ώστε το συνέδριο να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για παρεμβάσεις στα ζητήματα που αφορούν στο ρόλο των Μέσων και της επικοινωνίας σε μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:


• Η θέση της Ελλάδος στο Διεθνή Καταμερισμό Πληροφοριακού και Επικοινωνιακού πλούτου

• Ο ρόλος του επικοινωνιακού συστήματος και των Μέσων σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

• Το κίνημα για μια Χάρτα Δικαιωμάτων των χρηστών

 • Προβλήματα δημοκρατίας και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο

• Τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές ομάδες και κινήματα ως παράγοντες δημοκρατικής παρέμβασης στο επικοινωνιακό σύστημα

• Το νέο επικοινωνιακό παράδειγμα: Προκλήσεις, ευκαιρίες και κίνδυνοι για τους πολίτες και την ελληνική κοινωνία

• Τα δομικά χαρακτηριστικά του ελληνικού επικοινωνιακού συστήματος: Από συστατικό στοιχείο της κρίσης σε παράγοντα υπέρβασής της

• Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και επικοινωνιακούς οργανισμούς

• Ο δημόσιος πυλώνας ενημέρωσης

• Δημόσιες πολιτικές και δημόσιος χώρος στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον

• Παραγωγή περιεχομένου και νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον Ιστό: Προτάσεις για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα μας

• Εκπαιδευτικές ανάγκες στο νέο ψηφιακό περιβάλλον

• Το πρόβλημα των υποδομών: Προσέλκυση επενδύσεων, θεσμικό πλαίσιο, κρατικές πολιτικές

• Ανοικτά δεδομένα. Προβλήματα διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας

 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα στα Μέσα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

• Τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα: Ανισότητες ως προς την πρόσβαση και την ικανότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών


ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΑΚΗ ΚΛΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 2
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/2015/04/ena-oma_9.html