ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 6 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του 1ου υποέργου «Οργάνωση, Διαχείριση, σχεδιασμός, αξιολόγηση και δημοσιότητα», της Πράξης «Βιωματικά Πολιτισμικά Περιβάλλοντα», με κωδικό MIS 453694 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»


6 ΠΕ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ

6 ΠΕ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 06/05/2015 - 12/05/2015