ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 8 Μαΐου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διοργάνωση mediapark και εκπαιδευτικού κύκλου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αντώνιο Σκαμνάκη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει σε 4 άτομα , με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:


1 Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος με ειδίκευση στην Πολιτισμική Πληροφορική


 1 Πτυχιούχος Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ / Δημοσιογράφος με ειδίκευση στην Επικοινωνία & Πολιτισμό


1  Δημοσιογράφος / Πτυχιούχος του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ


1  Δημοσιογράφος (πτυχιούχος του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ) για διδασκαλία σεμιναρίων «Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας»


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 18/05/2015