ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: "Η ΒΡΑΧΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ H. DAVANLOO - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ VIDEO" ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015/Ώρα:08.30-15.00
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης και η Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. διοργανώνουν, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων του Ψ.Ν.Θ., Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο:
 “Η Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία βασισμένη στην κλασική τεχνική  του H. Davanloo  - Εκπαίδευση και εφαρμογή της σε μια Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Ε.Σ.Υ., με τη χρήση video”
Η εν λόγω Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας και όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της υγείας σε θέματα ψυχοθεραπείας.
Σκοπός είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των ενδιαφερομένων, στην ημερίδα που διοργανώνεται από τον φορέα μας θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος χωρίς κόστος συμμετοχής και θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίστηκε η ανάγκη και η τάση να αναπτυχθούν ψυχοθεραπευτικά μοντέλα βραχείας διάρκειας που να είναι συγχρόνως οικονομικά  και αποτελεσματικά και να συμβαδίζουν  με το γρήγορο τρόπο ζωής. Έτσι, εξελίχθηκαν μοντέλα όπως, η Συμπεριφορική Θεραπεία, η Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, η Γνωστική Αναλυτική Θεραπεία, η Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία , κ.ά.
Η Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία  (Β.Ε.Δ.Ψ.) κατά Davanloo, είναι μια μορφή δυναμικής ψυχοθεραπείας που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε τις προηγούμενες 4 δεκαετίες, από τον ψυχίατρο Habib Davanloo.
Η Β.Ε.Δ.Ψ. μπορεί να θεραπεύσει ένα ευρύ φάσμα ψυχονευρωτικών διαταραχών και διαταραχών προσωπικότητας (πάνω από το 92% των παραπομπών σε ένα ιατρείο) μέσω της πρόσβασης του ασθενή σε ασυνείδητα συναισθήματά του και επαναβίωσης αυτών κατόπιν ξεκλειδώματος του ασυνειδήτου. 
Ο Davanloo μέσω συνεχούς καταγραφής με βίντεο των παρεμβάσεών του στις ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, ανακάλυψε μια σειρά διεργασιών και ενεργειών (Κεντρική Δυναμική Ακολουθία) που απαιτούνται για να φθάσουν ο θεραπευτής και ο ασθενής να έχουν πρόσβαση στα ασυνείδητα συναισθήματα του τελευταίου. Σημαντικό ρόλο στη θεραπεία αυτή παίζει η ανίχνευση και η επεξεργασία,   από τον θεραπευτή αλλά και τον ασθενή, του ασυνείδητου άγχούς του και των οδών εκφόρτισης αυτού του άγχους. 
Η εφαρμογή αυτής της θεραπείας αλλά και η εκπαίδευση σ’ αυτήν απαιτεί την καταγραφή των συνεδριών με τη χρήση βίντεο.
Η Β.Ε.Δ.Ψ. εφαρμόζεται σε ασθενείς και διδάσκεται συστηματικά στους ειδικευόμενους ψυχιάτρους του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εδώ και 5 χρόνια περίπου με σημαντική επιτυχία, συμβάλλοντας έτσι στις αυξημένες ανάγκες ψυχιατρικής κάλυψης της ελληνικής κοινωνίας καθώς και στις ιδιαίτερες  οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
 Αμφιθέατρο του κτιρίου Διοίκησης Ψ.Ν.Θ. 
Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη-Θεσσαλονίκη

 http://www.koinwniaenergwnpolitwn.gr/2015/04/ena-oma_9.html