ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και νέων Αποφοίτων ΕΜΠ», με κωδικό ΕΛΚΕ 68/110401 και Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ν. Κουλουμπή, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.


1 Άτομο, μερικής απασχόλησης την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της παραπάνω Πράξης που
αφορούν στην Πιλοτική εφαρμογή του μηχανισμού παρακολούθησης - «Παρατηρητήριο των Αποφοίτων
του ΕΜΠ και της αγοράς εργασίας των μηχανικών και της ΣΕΜΦΕ»


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
30/04/2015