ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα)


Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων

φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.


Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση

σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα

δυο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).


Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι

υπότροφοι θα έχουν την υποχρέωση να εργαστούν

στον Όμιλο μέχρι τρία έτη, εφ’ όσον τους ζητηθεί.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015/ 2016 θα χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει δαπάνες διαβίωσης και δίδακτρα.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
Για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες που αφορούν Τομείς της Μηχανικής, με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΜΔ), όπως:

Process and Chemical Engineering

Fuel Technology

Environmental Engineering

Maintenance Engineering 
4 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
Για μεταπτυχιακές σπουδές σε θεματικές ενότητες που αφορούν Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ), όπως:

ΜΒΑ

Finance and Economics

Petroleum Law & Policy

Petroleum Business Marketing and Management

Operations & Manufacturing Management

Information Technology / Systems1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 
Για μεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ:ΤΕΥ), με έμφαση στα παρακάτω:

Exploration / Petroleum Geophysics

Petroleum Geosciences

Petroleum EngineeringΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 30 Απριλίου 2015 Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση.
Διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.helpe.gr

 


Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν το Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνη Δήλωση, είτε στο 
είτε με συστημένη επιστολή, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι


Υπόψη Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ομίλου 

Με την ένδειξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών 2015 / 2016» και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.