ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΡΟΜΑ

Από τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το φαινόμενο της εμπορίας παιδιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη -ιδίως υπό τη μορφή της παιδικής επαιτείας μεταξύ των κοινοτήτων Ρομά μεταναστών- έχει αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις.

Η παρούσα έκθεση διερευνά την εμπορία ανθρώπων εστιάζοντας στα παιδιά των Ρομά μεταναστών στην Ελλάδα. Στο αμιγώς διεθνικό πλαίσιο που διέπει το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, η Ελλάδα αντιιμετωπίζεται ως χώρα προορισμού. Προς την Ελλάδα μεταναστεύει σημαντική μερίδα του πληθυσμού των Ρομά από άλλα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως οι Αλβανία, Ρουμανία και Βουλγαρία. 

Σκοπός της έκθεσης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων της έρευνάς μας, τα οποία αφορούν στην ύπαρξη και την έκταση του φαινομένου της εμπορίας παιδιών που συναντάται σε τρεις μορφές στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες προστασίας και πρόνοιας του παιδιού, καθώς και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου όταν αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές.