ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ: "ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ", ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 Τρίτη 21 Απριλίου 2015
Ώρα:19.00

 Δεδομένα και Επιστήμη
• Η σημασία της Ανοικτής Επιστήμης και ο ρόλος του ΕΚΤ στη διάχυση και προβολή της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής
Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)/ΕΙΕ

• Ανοικτά ερευνητικά δεδομένα στις κοινωνικές επιστήμες: δράσεις και ρόλος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Νίκος Δεμερτζής, Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΚΕ, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Ερευνητικά δεδομένα στις θαλάσσιες επιστήμες και η συμβολή των πολιτών στην έρευνα
Αργυρώ Ζενέτου, Διεθύντρια Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών


Ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους και με διαφορετικό προσανατολισμό έρχονται να ξεκινήσουν έναν δημόσιο διάλογο για τον τρόπο που η χρήση των δεδομένων αλλάζει την καθημερινότητα και την κοινωνία μας. 
Γιατί η εισαγωγή των μεγάλων δεδομένων στην ερευνητική διαδικασία ανοίγει το δρόμο για μια διαφορετικού τύπου επιστήμη; 
Ποιος ο ρόλος των δεδομένων στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων; 
Πώς τα δεδομένα συνδέονται με την έξυπνη εξειδίκευση και την περιφερειακή ανάπτυξη; 
Τι θα πει για μια νεοφυή επιχείρηση να κάνει χρήση των ανοικτών δεδομένων;
 Τι έχει να πει η τέχνη για μια κοινωνία που ολοένα και περισσότερο εξαρτά την ύπαρξή της από τα ψηφιακά δεδομένα και τα υπολογιστικά δίκτυα;  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών