ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει 7 συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, (με δυνατότητα ανανέωσης) για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ο1 «Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις»: Σκοπός του υποέργου είναι η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και η προώθηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτής δράσης της συμβατικής εκπαίδευσης που παρέχεται στα Ιδρύματα


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1:Επεξεργασία 30 Α- ολοκληρωμένων ψηφιακών μαθημάτων αναρτημένων στην ιδρυματική πλατφόρμα
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΕΙΣ 2,3,4,5,6:Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού διάρκειας 46 διδακτικών ωρών μαθημάτων Α+.
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 7:Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού διάρκειας 49 διδακτικών ωρών μαθημάτων Α+.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 13/05/2015