ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Πρόσληψη 7 ατόμων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού & τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές Ανασκαφές» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ‘’ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ’’» [Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου] 

 1 ΠΕ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

6 ΔΕ-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ
ΥΕ-ΕΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 28/04/2015 - 05/05/2015