ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ

 Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες ανασκαφικής έρευνας στο πλαίσιο του 4ου Υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες από την ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων» με τίτλο «Κατασκευή του τμήματος Φωκιανός- Κυπαρίσσι της οδού «Μύλοι - Άστρος – Λεωνίδιο –  Πούλιθρα – Φωκιανός – Κυπαρίσσι»

1 ΠΕ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

3 ΥΕ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 06/04/2015 - 14/04/2015