ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 3 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2015 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

 1 ΔΕ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

2 ΔΕ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ