ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-WORKSHOP ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Ώρα:10.00.π.μ

 Ο Δήμος Γαλατσίου ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Απασχόληση των Δήμων Γαλατσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Ψυχικού-Φιλοθέης», πραγματοποιεί θεματικό εργαστήριο (workshop) μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων που υλοποιούν παρόμοιες πράξεις.

Το θεματικό εργαστήριο (workshop) «Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης (Τοπ.Σ.Α.)»


Στόχος του workshop είναι η ανταλλαγή εμπειριών, η παρουσίαση τεχνικών και πετυχημένων case studies, καθώς και η περαιτέρω δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μεταξύ τους για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των δράσεων τους.


Η ενέργεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις»Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου «Καμίνι»