ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

EΡΓΑΣΙΑ - 26 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 26 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, που εδρεύει στην Καβάλα


17 ΔΕ-ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
4 ΔΕ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

3 ΔΕ-ΕΡΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

 2 ΥΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ