ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρεται το ανοικτό μάθημα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Γενετικής». Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, «Διδάσκονται οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης των γονιδιωμάτων και του γενετικού πολυμορφισμού. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις σχετικές με γενετικούς και φυσικούς χάρτες υψηλής ανάλυσης, τα προγράμματα ανάλυσης προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών γονιδιωμάτων, τη Συγκριτική Γονιδιωματική και τη Λειτουργική Γονιδιωματική, την Εξωπυρηνική Κληρονομικότητα, τα μεταθετά στοιχεία και τη Γενετική Πληθυσμών και τη Διαχείριση«.


Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος, είναι:

1.Εισαγωγή στη γονιδιωματική

–Εισαγωγικά

–Ορολογία

–Οργανισμοί Μοντέλα

–H αύξηση των γονιδιωματικών δεδομένων

–Μια νέα εποχή για τη γονιδιωματική και τον άνθρωπο

–Παραδείγματα μεγάλων προγραμμάτων μελέτης γονιδιωμάτων

2.Δομική γονιδιωματική

–Στόχοι Μελέτης

–DNA – Ο φορέας της γενετικής πληροφορίας

–Προβλήματα στην αλληλούχιση και μέθοδοι αντιμετώπισης τους

–Χρωμοσωμικοί, Γενετικοί, Φυσικοί χάρτες και Χάρτες αλληλουχίας (και Ασκήσεις)

–Νέα μηχανήματα αλληλούχισης

–Συναρμολόγηση και αποθήκευση δεδομένων

–To μέλλον των αναλύσεων

–Εύρεση γονιδίων στις αλληλουχίες γονιδιωμάτων

3.Γονιδιώματα οργανισμών

–Γονιδιώματα προκαρυωτικών οργανισμών

–Μεταγονιδιωματικά προγράμματα

–Γονιδιώματα ευκαρυτικών οργανισμών

–Συνολική Γονιδιωματική Ανάλυση της Βιοποικιλότητας

4.Το γονιδίωμα του ανθρώπου

–Το γονιδίωμα του ανθρώπου – ιστορία

–Εφαρμογές και Στόχοι

–Συμπεράσματα

–Οργάνωση γονιδίων

–Ενίσχυση γενετικής ποικιλότητας

5.Οι επιπτώσεις των μεγάλων προγραμμάτων εύρεσης της αλληλουχίας γονιδιωμάτων

–Συγκριτική Γονιδιωματική- Εισαγωγή

–Ταυτοποίηση λειτουργίας γονιδίων

–Μελέτη συνταινίας

–Γονιδιωματικοί διπλασιασμοί

–Το ελάχιστο γονιδίωμα

–Η προέλευση του ευκαρυωτικού γονιδιώματος

–Επαναλαμβανόμενες ακολουθίες

–Μεταθετά στοιχεία

–Οριζόντια μεταφορά γονιδίων

–Η αύξηση της πολυπλοκότητας του πρωτεώματος

6.Μηχανήματα Λειτουργικής Γονιδιωματικής

–Λειτουργική Γονιδιωματική – Εισαγωγή

–Μηχανήματα αλληλούχισης πρώτης γενιάς

–Μηχανήματα αλληλούχισης δεύτερης γενιάς

–Μηχανήματα αλληλούχισης τρίτης γενιάς

–Σύγκριση Μηχανημάτων αλληλούχισης

–Συστοιχίες DNA

–Φασματογράφος μαζών

7. Εφαρμογές λειτουργικής γονιδιωματικής

–Ανάλυση RNA στη γονιδιωματική

–Ανάλυση πολυμορφισμού SNPs

–Άλλες εφαρμογές των μηχανημάτων NGS

–Η χρήση των πλατφόρμων υψηλής ανάλυσης στην πρωτεωμική

8.Γενετική πληθυσμών και διαχείριση

–Εισαγωγικά

–Απώλεια βιοποικιλότητας

–Γενετική ποικιλότητα

–Η ταυτοποίηση της γενετικής ποικιλότητας

–Η σημασία της γενετικής ποικιλότητας για τη διαχείριση

–Απώλεια γενετικής ποικιλότητας

–Πληθυσμιακό μέγεθος και επιβίωση των ειδών

–Γενετική Ταυτοποίηση

–Εφαρμογές της Γενετικής στη διαχείριση των ειδών

9.Μη μεντελική κληρονομικότητα

–Εξωπυρηνική κληρονομικότητα

–Επιγενετική κληρονομικότητα

–Μολυσματική κληρονομικότητα

–Μητρικό αποτέλεσμα

10.Μεταθετά στοιχεία

–Εισαγωγικά

–Μεταθετά στοιχεία στους προκαρυώτες

–Μεταθετά στοιχεία στους ευκαρυώτες

–Βιολογική σημασία των μεταθετών στοιχείων

Για να δείτε το μάθημα, πατήστε εδώ. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη χωρίς να απαιτείται εγγραφή.

Με την είσοδο στη σελίδα του μαθήματος, αριστερά εμφανίζονται δύο ενεργοί σύνδεσμοι: «Έγγραφα» και «Πληροφορίες Μαθήματος». Ο πρώτος οδηγεί στη σελίδα με τις σημειώσεις – παρουσιάσεις του μαθήματος και ο δεύτερος σε επιπλέον πληροφορίες, όπως πηγές στο διαδίκτυο, συνιστώμενη βιβλιογραφία, κ.ά.