ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος

1 ΘΕΣΗ - Υποστήριξη Ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση :
1. Πτυχίο ΑΕΙ στις Κοινωνικές Επιστήμες Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
 
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 
3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 
4. Ικανότητα χρήσης συστημάτων πληροφορικής (Internet, Word, Excel).
 
5. Εμπειρία στην υποστήριξη ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.