ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΡΟΜΑ

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:00 π.μ.|Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λ. Αμαλίας 10, Πλατεία Συντάγματος) 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ|ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To  Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικης Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει στις 26 Μαρτίου 2015 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λ. Αμαλίας 10, Πλατεία Συντάγματος) από τις 9.00 πμ έως τις 15.30 ημερίδα με θέμα:

«Καταπολεμώντας νέες μορφές εμπορίας σε παιδιά Ρομά»

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που ολοκλήρωσε πρόσφατα η Δρ Ντία Αναγνώστου και η Άννα Κανδύλα στα πλαίσια του προγράμματος Καταπολεμώντας νέες μορφές εμπορίας σε παιδιά Ρομά: μια συμμετοχική προσέγγιση (CONFRONT).  Σκοπός της ημερίδας είναι επίσης να φέρει σε επαφή φορείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν το φαινόμενο αυτό από διαφορετικές οπτικές γωνίες – των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, της αστυνομίας, των δικαιωμάτων του παιδιού και των μη-κυβερνητικών οργανώσεων, για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση. Συνημμένα παρακαλούμε βρείτε το πρόγραμμα.

Από τον Οκτώβριο 2013 το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα CONFRONT με τίτλο: Καταπολεμώντας νέες μορφές εμπορίας σε παιδιά Ρομά: μια συμμετοχική προσέγγιση, το οποίο χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραμμα ISEC για την «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας» της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Ιουλίου 2015. Το πρόγραμμα CONFRONT εστιάζει στη διερεύνηση της εμπορίας με σκοπό κυρίως την επαιτεία και τις μικροκλοπές, αλλά και την εμπορία αγοριών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η έρευνα έχει διεξαχθεί σε τέσσερις χώρες καταγωγής θυμάτων (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία) και σε τρείς χώρες υποδοχής (Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία).

Μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, πρόσφατα ολοκληρώσαμε την έκθεση για τη εμπορία και την εκμετάλλευση ανηλίκων Ρομά μεταναστών από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην περίπτωση της Ελλάδας. Η έκθεση βασίζεται σε πολύμηνη έρευνα που έγινε προκειμένου να καταγράψει τα χαρακτηριστικά και την έκταση του φαινομένου, και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή του. Επίσης εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες προστασίας και πρόνοιας του παιδιού, καθώς και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου όταν αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές. Η εμπορία ανθρώπων, ιδιαίτερα διαδεδομένη μεταξύ των παιδιών Ρομά, έχει αναγνωριστεί ως ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο που χρίζει ειδικής αντιμετώπισης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφορά ιδιαίτερα αποκλεισμένες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και προσκρούει στις θεμελιώδεις αρχές της αξιοπρέπειας του ατόμου, της ανθρώπινης μεταχείρισης και των δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική γλώσσα, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα, παρακαλώ δηλώστε τη συμμετοχή σας στο activities@eliamep.gr, τηλ. 2107257124.