ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ"

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015/Ώρα:10.00 π.μ 

 Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Συντονιστής του προγράμματος «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ», διοργανώνει ημερίδα με θέμα:
 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων αγροτικών λεκανών απορροής υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Εφαρμογή στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας-Παρουσίαση Τελικών Αποτελεσμάτων»Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» που διεξάγεται από την Ερευνητική Συνεργασία του προγράμματος, για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων και παράλληλα, την ανάγκη της ορθολογικής διαχείρισής τους σε επίπεδο λεκάνης απορροής σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής μέσω της αυτοματοποιημένης λήψης τηλεμετρικών δεδομένων.Η Ερευνητική Ομάδα απαρτίζεται από τους φορείς:

Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας - ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ πρώην ΚΕΤΕΑΘ, Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου, Elpho S.A., και Scientact S.A.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενότητας διάχυση και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος «ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ». Πρόκειται για τη δεύτερη ημερίδα, τη διοργάνωση των οποίων έχει αναλάβει ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου.


Αμφιθέατρο του τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας