ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ) ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 άτομο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψυχολογική Υποστήριξη Νηπίων» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2015


 1 ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ