ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 17/04/2015
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για 1 θέση συνεργάτη:Επιστημονικός Συνεργάτης –Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής. 


 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για 1 θέση συνεργάτη: Επιστημονικός Συνεργάτης–Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Φυσικού