ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ"

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 
Ώρα:19.00

 Παρότι βρισκόμαστε στον απόηχο της άμεσης κρίσης, η κοινωνική ανισορροπία στην Ευρώπη οξύνεται και πλήττει ιδιαιτέρως τα παιδιά και τους νέους, καθώς και τα νότια κράτη μέλη της ΕΕ.


 Η συνεχιζόμενη κοινωνική διαίρεση συνιστά απειλή για τη μελλοντική βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστά επιτακτική τη χάραξη ενοποιημένης ευρωπαϊκής κοινωνικής στρατηγικής. Αυτές είναι οι κυριότερες διαπιστώσεις που διατυπώνονται στη μελέτη με τίτλο «Social Justice in the EU» (Κοινωνική δικαιοσύνη στην ΕΕ), η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το γερμανικό ίδρυμα και δεξαμενή σκέψης Bertelsmann Stiftung.


Η εν λόγω μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο του «Social Inclusion Monitor Europe» (SIM Europe) (Μέσο παρακολούθησης της κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη), ενός νέου μέσου ετήσιας παρακολούθησης. 

Το ίδρυμα Bertelsmann Stiftung προβαίνει σε σύγκριση μεταξύ και των 28 κρατών μελών της ΕΕ σε έξι διαφορετικούς τομείς πολιτικής: πρόληψη της φτώχειας, ισότιμη εκπαίδευση, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, υγεία, κοινωνική συνοχή και απαγόρευση των διακρίσεων και, τέλος, δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. 

Μολονότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης, κατά την περίοδο της κρίσης διαπιστώθηκαν ορισμένες βελτιώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών.


Σκοπός της συνδιοργάνωσης της παρούσας εκδήλωσης από το ίδρυμα Bertelsmann Stiftung, το ΕΛΙΑΜΕΠ και την εφημερίδα Τα Νέα είναι η ανάλυση των επιδόσεων της Ελλάδας στους ανωτέρω τομείς και η διερεύνηση πιθανών τρόπων βελτίωσης της κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:
19.00
Χαιρετισμός
Δημήτρης Μητρόπουλος
Διευθυντής της εφημερίδας Τα Νέα

19.10

Παρουσίαση μελέτης: «Social Justice in the EU» (Κοινωνική δικαιοσύνη στην ΕΕ)
Daniel Schraad-Tischler / Christian Kroll

Programme Shaping Sustainable Economies (Πρόγραμμα οικοδόμησης βιώσιμων οικονομιών), ίδρυμα Bertelsmann Stiftung19.30

Συζήτηση πάνελ
«Ways out of the crisis: How to prevent a lasting social division in Greece?» (Αναζήτηση διεξόδου από την κρίση: πώς μπορεί να αποτραπεί το ενδεχόμενο χρόνιας κοινωνικής διαίρεσης στην Ελλάδα;)

Λουκάς Τσούκαλης
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Ιωάννης Παναγόπουλος
Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)

Φίλιππος Σαχινίδης
Πρώην υπουργός Οικονομικών

Andrej Stuchlik
Διαχειριστής του προγράμματος «Europe’s Future» του ιδρύματος Bertelsmann Stiftung

Συντονιστής: Δημήτρης Μητρόπουλος, Διευθυντής της εφημερίδας Τα Νέα20.45


Δεξίωση22.00

Λήξη διοργάνωσης