ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ"

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015/Ώρα:18.00-20.00
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PRACTICA Δυτικής Ελλάδος, ως Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΤΟΠΣΑ Κέρκυρας, διοργανώνει την Ημερίδα με θέμα ‘Προοπτικές απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην Κέρκυρα – Τουρισμός-Νέες Τεχνολογίες-Αγροτική Παραγωγή-Μεταποίηση’, στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου για την Aπασχόληση (ΤΟΠΣΑ), προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Κέρκυρας.Το αντικείμενο των παρουσιάσεων που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης ανέργων σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, η μεταποίηση, η καλλιέργεια και τυποποίηση γεωργικών και παραδοσιακών προϊόντων και οι νέες τεχνολογίες.

Έμφαση επίσης αναμένεται να δοθεί και στην ενίσχυση, προβολή και προώθηση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα (επιχειρήσεις start-up) δίδοντας απτά παραδείγματα καλών πρακτικών και από κοινωνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει και η πρώτη επίσημη παρουσίαση του γραφείου «Υποστήριξης & Διεκπεραίωσης» των ωφελουμένων του ΤοπΣΑ Κέρκυρας.


 Ομιλητές:
  • Δρ. Δεληγιάννης Ιωάννης (Λέκτωρ Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου)
  • Δρ . Τσουμάνης Κωνσταντίνος (Διδάκτωρ Τουριστικής Οικονομίας - Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Τουρισμού Κέρκυρας)
  • Κ. Ανδρεάδης Στρατής (Επιχειρηματίας ‘’Salty Bag’’)
  • Κα. Λούβρου Χριστίνα (Πρόεδρος ΤΟΠΣΑ Κέρκυρας)
  • Κ. Μπούσης Αθανάσιος  (Διευθυντής ΚΕΚ Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας)
  • Κ. Γεωργίου Θωμάς (Διευθυντής Κατάρτισης ΚΕΚ PRACTICA Δυτικής Ελλάδος)