ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ACTPHAST-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πέμπτη 02 Απριλίου 2015/Ώρα:17.30
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Ευρωπαϊκό έργο ACTPHAST είναι ένα μοναδικό «one‐stop‐shop» κέντρο πρόσβασης σε καινοτομικές λύσεις και τεχνολογική υποστήριξη στον τομέα της φωτονικής.


Πρωταρχικός στόχος του ACTPHAST είναι να υποστηρίξει και να επιταχύνει τις ικανότητες καινοτομίας των Ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της παροχής απευθείας πρόσβασης στην ειδικευμένη γνώση και στις υποδομές προηγμένης τεχνολογίας (state‐of‐the‐art) των πιο πρωτοπόρων ερευνητικών κέντρων της Ευρώπης, με απώτερο σκοπό να καταστήσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ικανές να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το τεράστιο δυναμικό και προοπτικές που απορρέουν μέσα από την υιοθέτηση της εφαρμοσμένης φωτονικής τεχνολογίας σε εμπορικά προϊόντα.

Μέσω των ερευνητικών κέντρων που απαρτίζουν την κοινοπραξία του προγράμματος, το ACTPHAST καθιστά διαθέσιμη μια ευρεία γκάμα φωτονικών τεχνολογιών ‐ από οπτικές ίνες και μικρο‐οπτικές διατάξεις μέχρι φωτονικές πλατφόρμες υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης.

Συγκεκριμένα, το ACTPHAST είναι οργανωμένο γύρω από επτά (7) στρατηγικές τεχνολογικές πλατφόρμες:
  1. Φωτονικές διατάξεις και συστήματα ελευθέρου χώρου (Free‐space photonic components and systems)
  2. Οπτικές ίνες και διατάξεις οπτικών ινών από γυαλί ή πολυμερή με ειδικά χαρακτηριστικά (Glass and polymer specialty fibers and fibre devices)
iii. Φωτονικά εξαρτήματα βασισμένα σε πολυμερή και οργανικά φωτονικά εξαρτήματα ευρείας περιοχής
(Polymer‐based photonic components and large‐area organic‐photonics)
  1. Μικρο‐οπτο‐ηλεκτρο‐μηχανικά συστήματα (Micro‐Opto‐Electro‐Mechanical Systems ‐ MOEMS)
  2. Ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα βασισμένα στο πυρίτιο (Si‐based Photonic Integrated Circuits ‐ Sibased PICs)
  3. Ολοκληρωμένα φωτονικά κυκλώματα βασισμένα στο InP (InP‐based Photonic Integrated Circuits ‐ InPbased PICs)
vii. Τεχνολογίες παθητικών κυματοδηγών βασισμένες σε Si3N4 και SiO2 (Si3N4 and SiO2 passive waveguide
technologies)

Τα πεδία εφαρμογής των ανωτέρω τεχνολογιών, τα οποία καλύπτει το ACTPHAST, αφορούν σε:
Αυτοκινητοβιομηχανία, Βιοϊατρική, Βιοτεχνολογία, Επικοινωνίες, Συστήματα παρακολούθησης περιβάλλοντος, Πράσινη ενέργεια, Οικιακοί αυτοματισμοί, Τεχνολογίες πληροφορίας, Μηχανική κατεργασία με laser, Φωτισμός, Βιομηχανοποίηση, Συστήματα πολυμέσων, Οπτική μετρολογία/μικροσκοπία, Συστήματα όρασης/ασφάλειας, «Έξυπνα» οπτικά συστήματα και Φασματοσκοπία.

Μέσα από τις επτά τεχνολογικές πλατφόρμες, το ACTPHAST είναι σε θέση να παρέχει τεχνογνωσία σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πεδία εφαρμογής ξεκινώντας από την αρχική σχεδίαση και φτάνοντας μέχρι την ανάπτυξη πλήρους πρωτοτύπου. 

Ταυτόχρονα το δίκτυο του ACTPHAST έχει τέτοια γεωγραφική κατανομή ούτως ώστε να εξασφαλίζει ότι:
– κάθε ενδιαφερόμενη Ευρωπαϊκή ΜΜΕ μπορεί να απολαμβάνει έγκαιρα, φθηνά και χωρίς καμία ίδια επένδυση την υποστήριξη σε φωτονική καινοτομία
– το μεγάλο εύρος των δυνατοτήτων των μελών της κοινοπραξίας θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε ένα αντίστοιχα μεγάλο εύρος βιομηχανικών τομέων, από τις τηλεπικοινωνίες μέχρι τα καταναλωτικά προϊόντα τεχνολογίας, τη βιοτεχνολογία και τη βιοϊατρική

Η πρόσβαση των επιχειρήσεων και κατά κύριο λόγο των ΜΜΕ σε ειδικούς κορυφαίου επιπέδου καθώς και στις κύριες πλατφόρμες φωτονικών τεχνολογιών που παρέχει η κοινοπραξία του ACTPHAST πραγματοποιείται μέσα από στοχευμένα έργα καινοτομίας των οποίων η υλοποίηση ολοκληρώνεται σε σχετικά σύντομα χρονικά πλαίσια.

Τα συγκεκριμένα έργα θα αφορούν σε επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν τις σχετικές προτάσεις, οι οποίες αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Τεχνική Συντονιστική Επιτροπή του ACTPAHST με βασικό κριτήριο την προοπτική της καινοτομικής ιδέας για δυνητικό εμπορικό προϊόν. 

Ως εκ τούτου το ACTPHAST επιδιώκει να συνδράμει αποφασιστικά στην δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη νέων προϊόντων ή στη βελτίωση υφιστάμενων, μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων λύσεων που προσφέρει η σύγχρονη φωτονική τεχνολογία.

Ουσιαστικά το ACTPHAST αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προσπάθειας των τελευταίων για τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης νέων προϊόντων ή προϊόντων που απευθύνονται σε αναδυόμενες αγορές, ως στρατηγική επιλογή για την αύξηση του κύκλου εργασιών τους και την προσφορά νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ACTPAHST προβλέπεται μια εκτεταμένη σειρά δραστηριοτήτων προβολής με στόχο την εξασφάλιση της ενημέρωσης των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της κατανόησης, από πλευράς τους, του τεχνολογικού και εμπορικού δυναμικού που περικλείεται στον τομέα της φωτονικής.

INNOVATHENS
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100, ΓΚΑΖΙ


ΠΗΓΗ