ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 6 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


Ο Δήμος Αντιπάρου ανακοινώνει για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 6 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του

 2 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1 ΔΕ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

1 ΤΕ-ΛΟΓΙΣΤΗ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
19/03/2015 - 23/03/2015