ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 5 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 5 άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», που εδρεύει στα Μελίσσια, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Στελέχωση τμημάτων υποδομής του Ο.Π.ΑΘ. (τμήματα άθλησης)» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες

 5 ΠΕ-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
14/03/2015 - 23/03/2015