ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 30 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών

 24 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5 ΔΕ-ΟΔΗΓΟΙ

1 ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 20/03/2015 - 26/03/2015