ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει 2 συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός καινοτόμων οργανικών φωτοβολταϊκών στοιχείων με
βελτιωμένη απόδοση κατάλληλων για μελλοντική αντικατάσταση των υψηλού κόστους φωτοβολταϊκών από Si σε εφαρμογές χαμηλής ισχύος, με παράλληλη κατανόηση των μηχανισμών φωτοαπόκρισης και λειτουργίας

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1: Εναποθέσεις και χαρακτηρισμός νανοδομών από οξείδια
μετάλλων (N2O5 και WO3)
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός νανοδομημένων συνθετών


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΤΗΣΕΩΝ:
 02/04/2015