ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ κατά την εκτέλεση του Υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π «Αττική 2007-2013» έργου: «Κατασκευή Βασικών Συλλεκτήρων και ολοκλήρωση Συλλεκτήρων Απορροής Ομβρίων Υδάτων της Οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και Πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου»


 1 ΠΕ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

1 ΥΕ-ΕΙΔΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
05/03/2015 - 11/03/2015