ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων ειδικότητας, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2015 ημερομηνία λήξης του 10ου υποέργου, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ 2007-2013, 10ου υποέργου : «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες της ΙΔ΄ΕΠΚΑ» του έργου : Αποπεράτωση Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) : Τμήμα ¨Ξυνιάδα-Τρίκαλα¨ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος & Ευρυτανίας 
  
1 ΠΕ-Τοπογράφος Μηχανικός

1 ΤΕ- Λογιστής