ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 1 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε προσωπικό, χρονικής διάρκειας 5 μηνών, με δυνατότητα υπογραφής νέας σύμβασης έως την λήξη του έργου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο «Συνέχιση της παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με καινοτόμες δράσεις στο ΕΑΠ» ως ακολούθως:

1 Απόφοιτο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, με καλή γνώση της Γαλλικής Γλώσσαςκαι πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ 

για την υποστήριξη του Έργου
«Υποστήριξη της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του έργου με έμφαση στις διεθνείς συνεργασίας των Προγραμμάτων Σπουδών»


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 28/03/2015 - 06/04/2015