ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

ΕΡΓΑΣΙΑ - 10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο Δήμος Πειραιά, προκειμένου να προσλάβει 10 άτομα, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών- εποχικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του
 6 ΔΕ-Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  
4 ΥΕ-Καθαριστών/τριών
ΠΡΟΘΕΣΜΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
02/03/2015 - 06/03/2015