ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ


Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) στο πλαίσιο του Έργου «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και  εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» πραγματοποιεί Δράση Παροχής Εξατομικευμένων Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στην ενθάρρυνση, την ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών που επιθυμούν να αναπτύξουν πολιτική δραστηριότητα. Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες τους θα συμβάλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και των δεξιοτήτων τους, ώστε να επιτύχουν εποικοδομητικές αλλαγές στον εαυτό τους, το περιβάλλον τους, την πολιτική επικοινωνία και συμπεριφορά τους.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝΌσες γυναίκες επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτές, μπορούν να απευθύνονται στην συνεργάτιδα του Έργου κ. Μαρία Σουρρή (ψυχολόγο), κατόπιν ραντεβού, με τους ακόλουθους τρόπους:

·Τηλεφωνικά (τηλ. 210 3898000, 210 3898075).
·Με προσωπική συνάντηση στους χώρους του ΚΕΘΙ κατόπιν ραντεβού.
·Μέσω τηλεδιάσκεψης (skype).