ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑ - 2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προτίθεται να συνάψει συμβάσεις ανάθεσης έργου με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών σε 5 άτομα:

2 ΠΕ-Βιολόγους
1 ΤΕ-Τεχνολόγο Ιχθυοκομίας Αλιείας
1  ΠΕ-Περιβαλλοντολόγο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
09/05/20141 ΠΕ-Γεωπόνο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
08/05/2014